کاریزما

تئوری کنترل:
هر رفتار یک انتخاب است اکثر مدیران رفتار رییس مآبانه را انتخاب می کنند. اما ژاپنی ها به کمک دمینیگ آموزش دیدند مدیریت راهبرانه را انجام دهند. در واقع شاید شما به رفتاری که انجام می دهید تا کنون فکر نکرده باشید اما همه رفتارهای مهم شما، فکر شده و از قبل انتخاب شده اند.
پس کاریزما تیک بودن رفتار قابل انتخاب است
ویلیام گلاسر معتقد است تئوری کنترل هنوز اثبات نشده اما به نظر از دیدگاه محرک- عملکرد کاملاً ارتباط معنا داری در این نظریه وجود دارد و نتایج مثبت زیادی در عمل دیده شده است.
شما نمی توانید کسی را وادار به انجام کاری کنید اما می توانید روشی جدید بیابید و یا راه بهتری را آموزش دهید و نهایتاً امکان ادامه انجام مجدد آن کار را افزایش داده اید. آنهم توسط شخصی هیچ علاقه ای به انجام آن کار در گذشته نداشته است. در واقع تئوری کنترل می گوید شما چون چراغ قرمز می شود ماشین را متوقف نمی کنید بلکه با انتخاب “احترام به قوانین” می ایستید.
مدیران راهبر اطلاعات و آموزش می دهند و کارکنان را ترغیب به گرفتن بهترین نتیجه می کنند .

مدیریت راهبرانه یا رهبری چیست ؟
شاید تاکنون برای هیچ واژه ای چنین حجم تعریف و تئوری ایجاد نشده باشد! اینجا به چند تعریف مطرح در زمینه رهبری اشاره می کنیم .
جان استانفورد معتقد است رهبری “ایجاد تغییر” است، کسی توانایی ایجاد تغییر را دارد.
ابراهام زالزیک استاد دانشگاه هاروارد می گوید:
رهبران اساساً تفاوت های بنیادی با رهبران دارند و آن ها به طور کلی آدم های متفاوتی هستند رهبران به دنبال ایجاد ارتباط فکری و روانی هستند در دیدگاه دیگر باس رهبری را تعامل بین دو یا چند عضو گروه می داند که در حال دگرگون ساختن موقعیت و انتظارات سازمان هستند.
با توجه به موارد ذکر شده خواهیم فهمید کسی که توانایی تغییر و حرکت در سازمان را دارد رهبر آن کسب و کار است و البته شامل ویژگی های شخصیتی متفاوتی است به عنوان مثال کاریزماتیک است.
در ادامه خواهم گفت چطور کاریزماتیک بودن را به عنوان یک رفتار انتخاب کنم .
۱٫ بیشتر گوش دهید و کمتر صحبت کنید:
سوال بپرسید ارتباط چشمی برقرار کنید و با سر تایید کنید. نشان دهید دارید گوش می دهید و توجه می کنید. فقط با همین کار های ساده به سایرین نشان می دهید مهم هستند.
سپس شروع به صحبت کنید. نصیحت نکنید مگر اینکه از شما نصیحتی بخواهند زیرا وقتی نصیحت می کنید معمولا از تجربیات خودتان می گویید و این تمرکز صحبت را از او به شما تغییر می دهد. این مخالف با تمرکز روی فرد مقابل است.

۲٫ موبایل و سایر وسایل خود را کنار بگذارید:

همیشه روی موضوع همان لحظه تمرکز کنید ذهن پراکنده شما را غیر کاریزماتیک نشان می دهد و حتی گاهی شما را مصداق فرد چلفتی می کند هرگز این گونه نباشید همیشه متمرکز با حواس جمع با افراد و کار ها برخورد کنید
۳٫ بیشتر ببخشید و کمتر بخواهید:
نگران نباشید که برای انسان ها زیاد مایه می گذارید و آنها کمتر. زیرا شما در واقع برای کاریزما در حال سرمایه گذاری هستید. چه از نگاه معنوی و چه از نگاه مادی در روابط خیلی روی به انچه به دست می آید تمرکز نکنید نشان دهید به عنوان مثال نیرو کاریتان برای شما از حقوقی که می گیرد ارزشمندتر است

۴٫ لطفا خودشیفته نباشید:
افرادی که خود خواه هستند و تمرکز کامل بر روی خود دارند و نسبت به محیط بی تفاوت هستند اصلا جذاب نیستند. سعی کنید اگر حتی گاهی این طور می شوید آن را کنترل کنید و اخلاق خود را بهبود دهید.
معقولانه با خود و محیط پیرامون خود ارتباط برقرار کنید

۵٫ پرژکتور را روی دیگران بیاندازید
همیشه افراد کمتر از لیاقت واقعی توجه می گیرند. شما می توانید با تمجید کار های خوب دیگران این توجه را به آنها بدهید و اجازه بدهید در جمع افراد یا سازمان همه در ازای انجام کار خوب و با کیفیت بدرخشند.
بعد از آن ببینید چطور با دقت درخواست های شما اجرا می شود.
۶٫ شکست کسی را به رخش نکشید اما به شکست خود اعتراف کنید:
در مورد شکست ها با افراد بیش از یکبار صحبت نکنید و هرگز با آنها در این موارد وارد بحث نشوید چون تنها نتیجه این کار بی اعتبار شدن حرفتان و خودتان است به جای این کار در مورد شکست های خودتان راحت و آزادانه حرف بزنید و به موفقیت ترغیبشان کنید وقتی خودتان به اشتباهات خود می خندید افراد به جای اینکه به شما بخندند با شما می خندند
و از آن پس بیشتر دوستتان خواهند داشت

جمع بندی
همیشه خوش پوش و مرتب باشید اجازه ندهید مشکلات در ظاهر شما تاثیر بگذارند ورزش کنید و سالم زندگی کنید درگیر بحث های بی مورد نشوید و همه تمرکز خود را روی لحظه و اتفاقات همان لحظه قرار دهید نگران قضاوت های قبلی که در موردتان شده نباشید با همین شش روش گفته شده به زودی نظر همگان در مورد شما تغییر می کند
کاریزما را می توانید بیاموزید زیرا یک اخلاق است نه یک کد ژنتیکی
موفق باشید