کسری رفالیان

قانون من

من یک قانون دارم…

وقتی در دبیرستان بودم یک کشف بزرگ در مورد خودم داشتم. توانایی رهبری یک جمع در من بسیار پایین و نقطه قوت من، تفکر استراتژیک است. همین کشف مسیر من را برای همیشه تغییر داد و منجر به دو تصمیم بزرگ شد.

تصمیم اول این بود که کاریزماتیک شوم.

تصمیم دوم هرچه قوی تر کردن شکل تفکر استراتژیک بود.

همین تصمیم ها منجر شد به جای مهندسی عمران، در دانشگاه اقتصاد بخونم و همین طور مطالعات بسیار گسترده ای در زمینه انسان شناسی و رفتارشناسی داشته باشم. شاید من در این زمینه به اندازه یک روان پزشک کتاب خواندم. در همین تحقیقات بود که به سمت روانشناسی فروش کشیده شدم. البته علاقه من به این زمینه از گذشته با من بود:

یادمه زمانی که برای یکی از کارهایم در نمایشگاه کارت پخش می کردم. این سوال برایم ایجاد شد، کدام سمت کارت باعث می شود عابران کارت ها را از دست من بگیرند و البته متوجه شدم سمتی که تماما تصویر داشت جذاب تر بود!!!

در نهایت به یک قانون در کار و زندگی رسیدم ، آن قانون اقدام مستمر در مسیری است که عشق سوزانی به آن دارم.

زیرا در طول همه این سال ها فهمیدم موفقیت از چند فاکتور بسیار جدی تشکیل شده:

اول باید در مسیری قدم بر داشت که عاشق آن هستیم و هرچقدر هم سخت، تا انتهای آن برویم.

دوم  اقدام است. میزان موفقیت افراد به تعداد اقدام هایی است که انجام می دهند.

سوم استمرار است پیگیر بودن و خسته نشدن. پیشروی آهسته ولی پیوسته

اگر شما در این سه بخش مشکل دارید من می توانم مشکل شما را حل کنم.

کافیست برای شروع یک ایمیل برای من ارسال کنید و مشکل خود را مطرح کنید.

سپاس از شما